Servicii

Dezvoltarea și Evaluarea Politicilor Publice

Colaborare la politici publice (strategii naționale, sectoriale, regionale sau municipale) sau proiecte pentru autorități specifice în domeniul infrastructurii, eficienței proceselor, capacității administrative a guvernului sau dezvoltarea capitalului uman; evalutarea ex-ante și ex-post a proiectelor finanțate din surse publice

Evaluarea reformelor și a intervențiilor în politicile publice, inclusiv a programelor operaționale și a proiectelor politicii de coeziune a UE, precum și evaluarea impactului normativ ale noilor reglementări guvernamentale înainte de introducerea lor

Câteva din provocările întâlnite de organizațiile din sectorul public:

  • Lipsa expertizei în arii sau sectoare specifice ale administrației publice: strategii pentru politici publice specifice, strategii guvernamentale sectoriale (de exemplu, resurse energetice, educație, politică externă), strategii regionale sau regionale (de exemplu, atragerea investițiilor, turism, sustenabilitate)
  • Necesitatea transferului celor mai bune practici, și accesarea know-how-ului echipei internaționale de experți
  • Necesitatea ghidării profesioniste, resurse adiționale sau asistență tehnică în proiecte guvernamentale mari sau finanțate de părți terțe
  • Nevoia de consultanță externă cu privire la dezvoltarea celor mai eficiente și eficace modalități de intervenții pentru programele publice și evaluarea imparțială a măsurii în care au fost atinse obiectivele programelor publice finanțate și ce impact a fost creat

De ce sunt angajați consultanții?

  • Consultanții compilează o echipă de experți specializați, susținuți de profesioniști cu rezultate demonstrate în project management, pentru a ajuta în dezvoltarea politicilor publice corecte și de calitate
  • Consultanții oferă experiența sa amplă în proiecte similare din Lituania, Letonia și Estonia, accesând de asemenea experiența echipei internaționale de experți
  • Consultanții adună echipa de experți cu experiență în domeniile specifice, selectați și adaptați la nevoile fiecărui proiect, și cumulează cunoaștințe pe o serie de metodologii, cele mai bune practici, etc.
  • Consultanții furnizează opinii echidistante și perspectiva externă asupra impactului politicilor
CUM FUNCȚIONEAZĂ

Inițierea ideii de proiect și identificarea finanțării

Autoritatea publică sau în colaborare cu consultantul ia decizia cu privire la ideea de proiect (de exemplu, necesitatea asistenței profesioniste într-o anumită sferă a proiectului) și cercetează posibilitățile de finanțare din resurse proprii sau prin divese fonduri locale și internaționale

Rezultat: scopul proiectului și oportunitățile de finanțare sunt conturate

Livrarea proiectului

Odată cu câștigarea unui tender public, consultanții îndeplinesc sarcinile referitoare la specificația tehnică și alte sarcini suplimentare potențiale în baza propunerii. Sunt oferite recomandări orientate spre rezultat, aliniate cu părțile interesate și cu alte documente strategice

Rezultat: document final prezentat clientului

Implementarea de către autoritatea publică

Implementarea recomandărilor poate fi condusă independent de către organizația clientului sau ca parte din colaborare cu consultantul

Rezultat: politicile publice și recomandările elaborate sunt implementate complet și efectiv