Servicii

Granturi & Project management

Procesul de accesare a finanțării externe pentru creșterea organizației și asigurarea implementării de succes a unui proiect

Câteva din provocările întâlnite de companii:

  • Lipsa fondurilor pentru acvitități de R&D și inovație
  • Resurse limitate sau cunoștințe insuficiente pentru studiul posibilităților de finanțare externă sau implementarea proiectelor
  • Perioadă îndelungată de răscumpărare
  • Randament redus al proiectelor de investiții curente
  • Motivație scăzută pentru investiții în activități non-profit

De ce sunt angajați consultanții?

  • Realizările demonstrate la nivel național și internațional ne ajută să evaluăm responsabil probabilitatea de reușită a proiectelor
  • Prezența regională și rețeaua largă de omologi internaționali sunt avantaje-cheie în accesarea posibililor partneri de consorțiu în Europa și nu doar
  • Project manageri certificați și specialiști cu experiență diversă (inovații, finanțe sau IT) sunt obișnuiți să înțeleagă mai bine necesitățile clientului și să le traducă în proiecte executabile și benefice
CUM FUNCȚIONEAZĂ

Identificarea oportunităților de granturi

Evaluarea necesităților clientului, selectarea celor mai potrivite mecanisme de granturi și analiza eligibilității proiectului

Rezultat: oportunități specifice clientului sunt identificate

Design de proiect

Dezvoltarea cadrului, bugetului și graficului proiectului, căutarea partenerilor și crearea consorțiului

Rezultat: strucura proiectului dezvoltată aprofundat

Pregătirea dosarului de aplicare

Compilarea aplicării formale, inclusiv orice documentație adițională (plan de afaceri, analiza cost-beneficiu sau studiu de fezabilitate), suport în perioada de evaluare a dosarului

Rezultat: dosar depus și proces de evaluare fluent

Suport în implementare

Administrarea proiectului, controlul bugetului și raportare, managementul achizițiilor publice, coordonarea partenerilor

Rezultat: proiect încadrat în limitele de timp și buget