Servicii

Organizare, Procese & Schimbare

Dezvoltarea structurii organizaționale

 • Definirea structurilor organizaționale alternative
 • Divizarea sarcinilor și responsabilităților între unitățile de business
 • Asistență în deciziile privind centralizarea funcțiilor
 • Crearea fișelor de post

Elaborarea indicatorilor de performanță (KPI)

 • Dezvoltarea KPI-urilor strategice (de exemplu, în baza modelului Balanced Scorecard)
 • Definirea sistemului de monitorizare până la angajați individuali
 • Conectarea KPI-urilor la sistemul de remunerare
 • Elaborarea pachetului de raportare

Proiectarea și optimizarea proceselor

 • Proiectarea procedurilor după modelul SIPOC
 • Dezvoltarea cadrului-model al proceselor organizaționale
 • Facilitarea sesiunilor de proiectare a proceselor
 • Modelarea proceselor utilizând BPMN 2.0
 • Documentarea îmbunătățirilor mici (”victoriilor rapide”)

Programe comprehensive de reducere a costurilor

 • Analiza funcțiilor de business principale (de exemplu, utilizând metodologiile LEAN, Six-Sigma)
 • Optimizarea achizițiilor 
 • Restructurarea și centralizarea funcțiilor de suport

Implementarea managementului schimbării

 • Setarea design-ului de proiect
 • Coordonarea activităților de proiect și a raportării (PMO)
 • Dezvoltarea planului de instruire a angajaților